Epochális oktatás

Egyáltalán: mi az az EPOCHÁLIS OKTATÁS? 🙂
A Waldorf-iskolákban a tanítási nap első két óráját (8-10 óráig) az osztálytanító vezette ún. FŐOKTATÁS tölti ki, ezt követik a 45 perces SZAKÓRÁK.
A főoktatás keretében a gyerekek három-öt héten keresztül ugyanazt a közismereti tantárgyat tanulják (mint például: írás, olvasás, számolás, magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, növénytan, állattan, honismeret, fizika, kémia, biológia, ásványtan).
Egy-egy ilyen többhetes időszak neve az EPOCHA.
(Az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyakat – mint az idegen nyelvek, a kézimunka vagy a festés, – amelyek állandó gyakorlást igényelnek, 45 perces szakórák keretében tanítjuk.)
És hogy melyek az előnyei ennek az oktatási rendszernek?
Mivel az egyes témakörök nincsenek szétdarabolva, azok összefüggő egységként kezelhetőek. Tapasztalataink szerint ez jóval hatékonyabb, mintha azonos óraszámban, de az egész tanévben elosztva tanítanánk a tantárgyakat.
A gyermekekre is jótékonyan hat ez a fajta munkabeosztás, mert koncentrált, fegyelmezett tevékenységre szoktatja őket. Így lehetőségük nyílik a tantárgyban való alapos elmélyülésre; a pedagógusoknak pedig a gyerekek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételére.
Hát ezért szeretjük mi az epochális oktatást.

Megszakítás