Szív, a kéz és a fej iskolája

A Waldorf pedagógia a gyermekre harmonikus, testi-lelki-szellemi egységként tekint.
A nevelés során egyenlő módon és mértékben fejlesztjük a gyermek intellektuális, érzelmi és a cselekvésben megnyilvánuló gyakorlati készségeit.

Iskolánk a SZÍV ISKOLÁJA, mert nagy szerepet tulajdonítunk a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének – az olyan közismereti tárgyakat is, mint például a matematika vagy a történelem, művészettel áthatva adjuk át.
Iskolank a KÉZ ISKOLÁJA, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveljük és erősítjük a gyerek akaratát.
Iskolánk a FEJ ISKOLÁJA is, amennyiben a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzzük ki.

A Waldorf pedagógia a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.

Megszakítás