Gyakori szülői kérdések

A Waldorf-pedagógia az egyik legelterjedtebb alternatív, személyiségközpontú nevelési rendszer, melynek alapítója Rudolf Steiner.
A pedagógia, így a Waldorf-iskola legfőbb célja is egészséges személyiségű, kreatív fiatalok nevelése. Ennek szellemében a Waldorf-iskolák a gyermekek intellektuális adottságainak fejlesztése mellett ugyanolyan hangsúlyt fektetnek a kreatív, a művészeti, a gyakorlatias és a szociális adottságok fejlesztésére is.
A Waldorf-iskolát szokás „a kéz, a szív és a fej” iskolájának is nevezni – hiszen a gyermek testi, lelki és szellemi lényét egységben fejleszti, megteremtve ezáltal az akarat, az érzelmek és a gondolkodás harmóniáját.

A Waldorf-iskola minden gyermek számára nyitva áll – társadalmi és vagyoni helyzettől, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül.
A gyermekek egyéni felvételi beszélgetés alapján kerülnek felvételre. A felvételi célja a gyermekek alapos megismerése, így nem csak a lexikális tudást, vagy a mentális képességeket vesszük figyelembe, hanem egyéb más képességeket is, a legfontosabb szempont az, hogy a sokféle, eltérő képességekkel, személyiséggel rendelkező gyermekből egy színes, de egységes egész osztály alakuljon ki.

Nem. A Waldorf-iskola nem művészképző, a művészetet csak mint személyiségformáló eszközt használja.

Határozottan nem. A Waldorf-iskolákba – hasonlóan az állami iskolákhoz – a legkülönbözőbb rátermettségű, illetve adottságú gyermekek járnak. A speciális nevelési igényű gyermekek felvétele – összhangban az egyéb intézmények által követett mintával – kizárólag az érintett gyermekközösség száma, illetve összetétele alapján dőlhet el.

Az osztálytanító ideális esetben az elsőtől a nyolcadik osztályig kíséri a gyermekeket. Közte és az osztálya között erős érzelmi alapokra épülő személyes kapcsolat jön létre. Ebben a bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkörben tanulják meg a gyermekek felfedezni, megismerni a világot, azt alakítani, benne szabadon tevékenykedni, s felnőttként morális, felelősségteljes döntéseket hozni.

Első osztálytól kezdve két nyelvet tanulnak: angolt és franciát.

A legoptimálisabb, ha egy diák elsőtől az osztály tagja, de korlátozott számban magasabb évfolyamban is van lehetőség felvételt nyerni egy osztályközösségbe.

Az iskola nem állami, önkormányzati fenntartású intézmény, így a szülők anyagilag is hozzájárulnak a fenntartáshoz, ugyanis az állami normatíva nem fedezi az összes működési költséget. A szülői hozzájárulás aktuális mértékéről, illetve a fizetés rendjéről bővebb tájékoztatást az intézményünkben kaphat.

A Szekszárdi Waldorf-óvoda és iskola – hasonlóan más Waldorf-intézményekhez – szülői
kezdeményezésre jött létre és működéséhez nélkülözhetetlen a szülői közösség folyamatos,
aktív részvétele az intézmények életében, alaposan tájékozódva az iskola által képviselt nevelési elvek felől, gazdaságilag, jogilag és szellemileg is kivéve részüket az iskola működtetésében.

Jelentkezés előtt mindenképpen érdemes telefonon, e-mailen vagy személyesen megkeresni az intézményt, illetve az érintett osztály osztálytanítóját. A vele való találkozást követően kell kitölteni a jelentkezési lapot.
Jelentkezési lap elérhető a honlapunkon. A kitöltött adatlapot az iskola e-mail címére kérjük eljuttatni, az életutat a fényképpel pedig az iskola titkárságára nyomtatott vagy írott formában.

Megszakítás