Felvétel

Első osztályba jelentkező családoknak

Iskolánk minden év január-márciusában felvételi tájékoztató előadásokat szervez az intézmény iránt érdeklődő családok számára.

A beszélgetéseken a szülők tájékoztatást kapnak a Waldorf-pedagógiáról. Megismerhetik annak történetét, az emberről, és a gyermeki fejlődésről kialakított képét. Betekintést kaphatnak a Waldorf-tanterv elemeibe, a Waldorf-pedagógia módszertanába. Megismerhetik iskolánk értékrendszerét, jövőképét, szervezeti kereteit, működési sajátosságait. A tájékoztatók során a szülők megismerhetik gyermekük leendő osztálytanítóját is.

Az iskolánkba jelentkezni vágyó családok a Tanári Kollégium által összeállított kérdéssor alapján összefüggő gyermekleírást készítenek gyermekükről. A leírás bemutatja a gyermek fejlődését a fogantatásától az iskolába lépésig, a családi környezetet, a családban működő nevelési gyakorlatot. A gyermekleírást és a jelentkezési lapot az iskolának eljuttatva fejezi ki a család csatlakozási szándékát intézményünk felé.

A Tanári Kollégium felvételi csoportja a leendő osztálytanítóval nagy odaadással, gondossággal tanulmányozza az elkészült gyermekleírásokat. A szülők által leírt információkat tapintattal, bizalmasan kezelik, és ítéletmentesen, a gyermek és a család iránti szeretetteljes figyelemmel, tisztelettel olvassák. Az elkészült leírások alapján igyekeznek képet alkotni a gyermek fejlődésének sajátosságairól, személyiségéről, illetve, hogy viselkedésében hordozza-e már az iskolaérettség jeleit. Rátekintenek a családi házban folyó nevelési gyakorlatra, és arra, hogy a Waldorf-pedagógia szerves folytatása tud-e lenni az otthoni életmódnak, értékrendszernek.

A jelentkezés leadása, a gyermekleírás összefüggéseinek feltárása után az osztálytanító és a Tanári Kollégium felvételit kísérő tagjai személyesen is találkoznak a szülőkkel. A beszélgetés során a szülők feltehetik a kérdéseiket az iskolával, a pedagógiával, a gyermekleírással, esetleg gyermekük fejlődésével kapcsolatban, és kifejthetik mindazt, amit a gyermekleírásban esetleg nem tudtak megjeleníteni.

A pedagógusok is feltehetik a családdal, a gyermekkel, a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseiket, és bemutatják a szülőknek a gyermekleírás alapján kialakult meglátásaikat.

Áprilisban meghívjuk a gyermeket az osztálytanítójával történő ismerkedő játékra. Az ismerkedő játék során a gyerekek egyénileg, párosan vagy kis csoportokban sok mozgásos játékkal kísérve egy mesét játszanak el a tanító vezetésével. Az ismerkedő játék célja, hogy az osztálytanító ráláthasson, hol tartanak az osztályba jelentkező gyermekek fejlődésükben, felszabadulóban vannak-e már a tanuláshoz szükséges erőik, azaz iskolaérettek-e. A játék feltárja egy hosszú távú pedagógiai folyamat kiinduló pontját. Ez a gyermekek nevelésére, tanítására való felkészülésben segíti a pedagógusok munkáját.

Intézményünk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az első osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskolában tanító tanárok közösen végzik. Az osztálytanító a Tanári Kollégium támogatásával a gyermekleírások, a szülőkkel folytatott beszélgetés és az ismerkedő játék tapasztalatai alapján állítja össze az osztályt. A Tanári Konferencia dönt a jelentkező gyermekek felvételéről.

Az osztály kialakításakor a pedagógusok sokrétű szempontrendszer szerint mérlegelnek:
· A pedagógusok törekednek arra, hogy az osztályokban azonos arányban legyenek jelen a fiúk és a leányok.
· Lényeges szempont, hogy a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is megjelenhessen, mert ez jelentős nevelő erővel bír. Ezért a tanítók olyan osztályok kialakítására törekednek, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van. Lehetőség szerint igyekezetet fordítanak a gazdag szociális háló építésére.
· Bár, mint fiatal Waldorf-iskola osztályaink egyelőre kisebb létszámmal működnek, intézményünk célja, hogy 15 fővel induló osztályokat alakíthassunk ki.
· A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése. Ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Ugyanakkor az osztályokba befogadható kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő diákok ideális létszáma 10% körül van.
· Nagy öröm a közösségünk számára, ha az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből sikerül gyerekeket felvenni, és ez által az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét. Ezt önmagában komoly nevelő erőnek tartjuk.

A felvételi folyamat végéhez érve a szülők minden esetben írásbeli értesítést kapnak arról, hogy az iskola tudja-e fogadni gyermeküket.

Igény szerint a szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a folyamat lezárulása után is konzultálhassanak a Tanári Kollégium felvételi csoportjával illetve az osztálytanítóval az eljárás tapasztalatairól, eredményéről.

A felvételi folyamat bármely pontján a Tanári Konferencia dönthet a gyermek felvételéről vagy a felvételi eljárás lezárásáról.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A szülők a felvételire jelentkezhetnek személyesen a titkárságon, továbbá érkezhetnek a dokumentumok az iskolatitkárság címére, a felvételi elbeszélgetésre időpontot természetesen telefonon is lehet kérni.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
(külföldi vagy kettős állampolgárság esetén útlevél, tartózkodási engedély)
2. A gyermek TAJ-kártyája
3. A gyermek lakcímkártyája
4. A gyermek iskolaérettségéről kiállított óvodai igazolás
5. 1db igazolványkép
6. 1db normál, egész alakos, pár hónapnál nem régebbi fotó a gyermekről
7. Kitöltött szülői kérdőív
8. Kitöltött jelentkezési lap

Jelentkezéshez kérjük, hogy töltse ki az alábbi jelentkezési lapot és küldje meg azt az iskola email címére: info@waldorfszekszard.hu

Jelentkezési lap – óvoda és első osztály 2018/2019

Letöltés (DOC, 83KB)

Jelentkezési lap – magasabb osztályba

Letöltés (DOC, 83KB)

Megszakítás