Felvétel

A Waldorf Pedagógia és az óvodai élet megismerése érdekében az érdeklődő szülők részt
vehetnek a havi rendszerességgel tartandó Szülői esteken és pedagógiai előadásokon. Ezeken
az alkalmakon, valamint a szélesebb körben meghirdetett ünnepeinken az érdeklődők
bepillantást nyerhetnek a Waldorf óvodapedagógia szellemi hátterébe és a mindennapok
gyakorlatába, mely segítségükre van a megalapozott óvodaválasztásban.
Felvételre jelentkezni legkésőbb minden év március 15-ig lehet, az óvoda által adott, illetve az
alább található jelentkezési lap kitöltésével és leadásával.
Nevelési év közben a szabad férőhelyek számának függvényében fogadunk jelentkezést.
Kérjük, erről elérhetőségeinken érdeklődni szíveskedjen.
Az óvodai felvételnél előnyt élvez az a család:
– melynek gyermeke már idejár és a szülők a Waldorf-pedagógiai elveket magukénak
vallják;
– amely az óvodával szoros kapcsolatot tart fenn már a felvételt megelőző évben (nyílt
ünnepek, programok).

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
– a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét
igazoló okirat,
– a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét,
hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény,
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
– a gyermek TAJ kártyája, és adószáma

A felvételi eljárás folyamata:
Első lépésként a szülő elküldi a jelentkezési lapot.
A megadott e-mail címre küldünk egy szakirodalom-gyűjteményt a waldorf-pedagógia
alapjául szolgáló antropozófiáról, a waldorf-óvodák gyermekképéről.
Ezt követően kerül sor az első személyes találkozás a családdal. Pedagógiai beszélgetés
folyik, a küldött szakirodalom mentén. Itt lehetőség van a szülőkben felmerülő pedagógiai
kérdésekben való elmélyedésre. Ez alkalommal pontos képet nyerhetnek továbbá az
intézmény szervezeti és gazdasági felépítéséről is. A találkozóra mindkét szülőt és a
gyermeke(ke)t is várjuk szeretettel.

A felvételi beszélgetés – mind a felnőttek , mind a gyermek számára – az első lépcsőfok lehet
egymás mélyebb megismerésére; az együttműködés kezdeti lépéseinek megtételére; az
egyetértés megalapozására; avagy a kapott tisztább kép alapján – a szülők részéről – a
jelentkezés visszavonására.
Az Óvodapedagógusi Konferencia ezt követően hozza meg döntését a felvételről, amelyről
írásban értesíti a szülőket.
A felvételi kérelmek elbírálása során a pedagógusok elsősorban a
jelentkező gyermek életkorára, óvodaérettségére, a csoport összetételére való tekintettel
hozzák meg döntésüket.
A felvételnél tekintetbe vesszük – a kettős nevelést elkerülendő –, hogy a jelentkező családok
nyitottak-e arra, hogy a Waldorf-pedagógia szerint együttműködjenek a gyermek nevelésében
az óvodapedagógusokkal.
A sikeres felvételi döntés után a család az intézmény kuratóriumával folytat beszélgetést. Itt
kerül sor a vállalások mentén az együttműködési megállapodás aláírására.
Végső lépésként a gyermek óvodába történő megérkezését megelőzően anamnézis
beszélgetést folytatunk a jelentkezéskor kitöltött anamnézis kérdések alapján, ahol a gyermek
eddigi életéről, személyiségéről, szokásairól tájékozódunk, ennek tudatában várjuk őt az
óvodai közösségünkbe.

Letöltés (DOCX, 12KB)

Megszakítás