Iskola pedagógusaink

Appl Zsuzsanna
osztálytanító, 6. osztály
Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen. A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban
Barabás Ivett
intézményvezető-helyettes
2017-ben szülőként kerültem a szekszárdi Waldorf-közösségbe. Pedagógusként egyre többet szerettem volna megtudni arról a munkáról, ami itt folyik. Ahogy gyarapodtak információim a Waldorf-pedagógiáról, úgy fokozódott bennem a vágy, hogy én is szeretnék így tanítani és ilyen iskolában dolgozni. 2020-ban, húsz
Bodonyné Kovács Anikó
intézményvezető, osztálytanító, 8. osztály
Óvodai szülőként kerültem be a Waldorf „bűvkörébe”, majd először önkéntesként, később alkalmazottként is dolgoztam az intézményt fenntartó alapítvány adminisztratív-pénzügyi ...
Bretterné Ónadi Krisztina
osztálytanító, 1. osztály
Közös Út Utam erre vezetett, ITT vártak rám gyerekek, Hogy együtt menjünk tovább, Együtt járva iskolát,  Merre vár az új tudás, Hogy sok, jó kérdést feltegyünk, Mellettük el nem megyünk, És saját választ keresünk, Nem a másé kell nekünk. Egymástól
Fritzné Bazsó Amália
gyógypedagógus
Szülőként érintett meg kezdetben a waldorf pedagógia, tanárként 2016-ban csatlakoztam a közösséghez. A gyermekek intellektuális fejlődése érdekében NILD kognitív terápiát, Meixner diszlexia reedukációt, illetve diszkalkulia terápiát alkalmazok. A személyiség teljes jólétéhez a lelki egyensúly nagyon fontos, melyet a művészetterápia eszközeivel
Gulyás Kinga
osztálytanító, 3. osztály
Mindig is érdekelt az a fantáziavilág, amelybe a gyerekek oly fesztelenül ki és be tudnak lépni. Ha elég figyelmesek és türelmesek vagyunk, olykor minket is magukkal visznek. Ott pedig időtlen és igaz dolgokat tanulhatunk. Olyan tanulás ez, melyre egy élet
Gyürky Réka
fejlesztő pedagógus
Változás, akarat, kitartás, haladás, fejlődés.
Heimné Straub Judit
németnyelv- tanár
„De egészen bizonyos, hogy jól tanítottunk, ha minden reggel remegve és habozva léptünk az osztályba, és nem igazán hagyatkoztunk önmagunkra, de aztán az év végén azt mondtuk magunknak: „Tulajdonképpen te magad tanultál a legtöbbet ez idő alatt.” Hiszen az, hogy
Hoffmann-né Komsa Hajnal
osztálytanító, 7. osztály
Erdélyben, Gyergyószentmiklóson születtem. Magyar nyelv, irodalom és angol szakon végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Több éven át tanítottam külföldi egyetemi hallgatóknak magyar mint idegen nyelvet, nyelviskolában angol nyelvet. A gyermekeink születése után népi iparművészeti termékeket készítettem, majd szerkesztő-riporterként dolgoztam. Később kitanultam
Jánossy Takács Veronika
németnyelv- tanár, zenetanár
Tanítói diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán szereztem ének-zene és német műveltségi területen 2007-ben. Két gyermekem megszületése után 2018-ban kerültem a Szekszárdi Waldorf Iskola tanítói csapatába. Az első négy évemben elsősorban napközis tanítóként tevékenykedtem, de már akkor belekóstoltam a
Kék Ibolya
osztálytanító, 4. osztály
“Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra
Kissné Heizler Éva
angolnyelv-tanár
Lengyel Ildikó
kézműves és kertművelés tanár
Gyermekkoromtól kezdve meghatározó szerepet tölt be életemben a természet. A föld, a fa, a növények, állatotok közelében lenni, velük munkálkodni a mindennapjaim nélkülözhetetlen része. Középiskolás és egyetemi tanulmányaimat a kertészet területén folytattam, majd pedagógusként végeztem. Jelenleg az Antropozófiai Pedagógiai Műhely
Megyeri Gabriella
bothmer tanár
Már szülőként éreztem, hogy a Waldorffal való találkozás életem meghatározó eseménye. Aztán jött a Bothmer-képzés, majd a tanítás. Az érzés fokozatosan bizonyossággá vált. Az évek során meggyőződésemmé vált, hogy a Waldorf pedagógia a mai kor emberének ideális iskolája, mely azt
Müller Eszter
osztálytanító, 5. osztály
Mindig nagyon érdekelt a természet, a minket körülvevő világ. A gimnázium után vegyésztechnikusként végeztem, majd biológia tanárként diplomáztam. Utána egy más jellegű kíváncsiságtól ...
Puskás Sándor Gizella
osztálytanító, 2. osztály
Hogy lesz egy kertészmérnökből osztálytanító? Talán, úgy, hogy a kertész munkája nagyon is hasonló a tanáréhoz. Mert mit is csinál egy kertész? Szeretettel, és tisztelettel gondozza a rá bízott kertet. A benne élő növényeknek biztosítja a feltételeket a megfelelő fejlődéshez,
Szalay Zita
euritmia tanár
Közel 20 évet dolgoztam közgazdászként négy munkahelyen, de sehol nem találtam a helyem, ahol otthonosan mozgok, ahol valami megmagyarázhatatlan érzésből tudja az ember, hogy a helyén van. 2017-ben láttam először euritmiát a pécsi Waldorf iskolában. Lenyűgözött, s megszületett az elhatározás:
Vadócz Eszter
könyvtáros, magyar tanár
“Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását, szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen, pihenjen , joga,hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes, joga van hibázni, szüksége van a feltalálásra és alkotásra, szüksége van
Verebes Hajnalka
napközis tanár
Már kisiskolás koromban az volt a vágyam, hogy majd felnőttként is gyermekek vegyenek körül, pedagógusként dolgozhassam, így a pályaválasztás idején nem is volt kérdés, milyen irányba haladok tovább. A tanítói diplomám megszerzését követően egy falusi iskolában helyezkedtem el, melyben kislétszámú
Wagner Zita
angolnyelv- tanár
Szekszárdon születtem, iskoláimat helyben végeztem. Érettségi után közel egy évig Angliában dolgoztam, majd Pécsen kezdtem el egyetemi éveimet, és angol-biológia szakos középiskolai tanárként végeztem 2003-ban
Megszakítás